Vilken utbildning är för överlåtselsebesiktning?

Vad ska man gå för utbildning om man vill arbeta med överlåtelsebesiktningar? Om det är så att man funderar på att arbeta med överlåtelsebesiktningar, kan man undra om man ska gå en kurs, eller behöver man gå en hel lång utbildning för att arbeta med detta. Eller så kanske man undrar över vilken kompetens en besiktningsman (eller kvinna) har för att kunna döma ut ett helt hus?

Oavsett vilket, är det viktigt att förstå att en besiktningsman har all den kompetens som krävs för att kunna ta reda på om ett hus har någon brist eller allvarligt fel föreligger i ett hus. Och om en besiktningsman (eller kvinna) hittar ett sådant fel, bör köpet hävas, gå tillbaka eller så bör köparen kompenseras för felet. Och drar man sig ur en affär där det uppdagas sådana brister, gör man helt rätt. Men vilken kompetens bör en besiktningsman (eller kvinna) inneha? Här ska vi reda ut dessa frågor.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en undersökning av en bostad vad gäller den byggtekniska konstruktionen och det gör man inför en försäljning eller köp av en villa eller fritidshus. En köpare kan anlita en sådan besiktningsman för at kunna avgöra om de vill köpa huset eller ej. En besiktningsman (eller kvinna) har en lagstadgad skyldighet att undersöka husets skick, det som lagen kallar för "undersökningsplikten". Den som kan och får utföra en sådan besiktning måste vara utbildad byggingenjör och inneha en sådan examen från högskola och ska ha genomgått en grundutbildning inom överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är alltså en undersökning av en byggnad och mark, som är relevant för byggnaden.

Därför gör man en överlåtelsebesiktning

Den görs för att man ska kunna kontrollera fastighetens skick i samband med en försäljning eller köp. Det man tittar särskilt efter är om det kan finnas fukt i våtutrymmen (badrum, bastu, kök, tvättstuga) eller på vinden eller i krypgrunden). Det som en sådan överlåtelsebesiktningsman  (eller kvinna) kommer fram till, är det som gäller. Skulle någon motsätta sig överlåtelsebesiktningen, kommer ingenvart i till exempel i domstol. Därför har överlåtelsebesiktningsmannen (eller kvinnan) mycket att säga till om, när det kommer till husets skick och vad som eventuellt kan behövas renoveras och repareras.

När en besiktningsman (eller kvinna) gör en överlåtelsebesiktning så går de genom hela huset, tittar, känner, mäter luftfuktighet i hela huset, från krypgrund, källare, tvättstuga, bastu, badrum, kök till vind och tak och letar om det kan finnas indikatorer på fukt eller på fuktskador.

4 Oct 2019