Viktigt att sköta om din fastighet

Om du är en fastighetsägare vet du att det finns mycket du måste hinna med. Allt kring skötseln av byggnaden, men även det ekonomiska. En fastighetsskötare kan hjälpa dig med detta och mer.

Att din fastighet blir skött på rätt sätt är viktigt för att dina hyresgäster ska vara nöjda. Missnöjda hyresgäster betyder att du som fastighetsägare förlorar pengar då det kan leda till att hyresgäster flyttar. Som fastighetsägare har du stort ansvar och det finns alldeles för mycket som måste skötas. Det kan vara svårt om inte omöjligt att fixa allt själv. Det är därför värt att anställa en firma för att få hjälp med fastighetsskötseln.

En fastighetsskötare kan hjälpa till med allt som du helt enkelt inte hinner med själv. Kontakta också ett flertal firmor för att be om olika offerter. Alla seriösa företag erbjuder kostnadsfria offerter så att du kan hitta firman som passar dig bäst. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i fastighetsskötseln så att det passar dina unika behov.

Fastighetsskötsel är mer än enbart skötsel av byggnaden

Det är inte enbart skötseln av själva byggnaden som en fastighetsskötare kan hjälpa dig med. Du kan även få hjälp med kontakten med hyresgästerna och ekonomin. Att det blir rätt med det ekonomiska är otroligt viktigt. Bokföringen måste också ske på rätt sätt så att du betalar rätt skatt. Detta är även ett stort arbete som kan vara svårt att hinna med som fastighetsägare. Det kan också uppstå sådant som hyresgästerna behöver akut hjälp med - allt från att en toalett går sönder till att ett lås inte fungerar. Istället för att du måste fixa det, kan en fastighetsskötare ta hand om detta åt dig. När du anställer en firma för att sköta fastighetsskötseln bestämmer du själv vad som ska ingå i tjänsterna.

Öka värdet på din byggnad med en fastighetsskötare

Att äga en fastighet är en investering och det är något som måste skötas på korrekt sätt. Det är ingen hemlighet att en byggnad som inte blir omhändertagen förfaller. Fasader, tak och fönster behöver få regelbunden tillsyn och reparationer vid behov. Om fastighetens fönster inte är tillräckligt isolerade kan detta leda till fuktskador. En fastighetsskötare kan ta hand om allt från takrenoveringar till att sköta om blommorna på gården. Att anställa en fastighetsförvaltare är därför en investering för dig som är fastighetsägare. Detta eftersom det leder till att du ökar värdet på byggnaden. Vi rekommenderar att läsa mer på denna hemsida: http://fmtforvaltning.se/

15 May 2020