Varför anlita en besiktningsman i Göteborg vid husaffärer?

När det kommer till att köpa eller sälja ett hus, står man inför en betydande affär. Som säljare kan det innebära ekonomisk trygghet och en säkrare framtid, medan det för köparen kan vara den största affären i ens liv och möjligheten att hitta det perfekta hemmet för sin familj. Dessutom har fastighetsinvesteringar ofta visat sig vara lönsamma i det långa loppet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en husaffär även kan leda till konflikter och tvister. Det finns en ökande trend av tvister relaterade till dolda fel, vilket är något som inte bör underskattas. Genom att anlita en extern besiktningsman i Göteborg vid en bostadsaffär kan man undvika att hamna i en sådan situation och säkerställa en trygg och säker affär, oavsett om man är säljare eller köpare.

Många missförstånd om dolda fel

Dolda fel är ett område där många har åsikter, men få verkligen förstår de faktiska reglerna. Detta kan delvis förklara den ökande mängden tvister kring ämnet. Dolda fel är defekter som A) inte kan upptäckas vid en vanlig besiktning av huset och B) inte kan anses vara förväntade med tanke på husets ålder och normalt slitage. Ett exempel på det senare är att kräva ersättning från säljaren om avloppsrören i ett äldre hus behöver bytas ut. Som köpare är det viktigt att förstå att man inte kan kräva ekonomisk ersättning för varje fel som upptäcks. Man har en omfattande undersökningsplikt och det är här en professionell besiktningsman i Göteborg blir avgörande.

Ett besiktningsföretag i Göteborg agerar alltid opartiskt och fungerar som en länk mellan köpare och säljare. Genom att utföra en grundlig granskning av hela huset ger han en objektiv bedömning av eventuella fel och brister, samt föreslår åtgärder och kostnader för att åtgärda dem. Detta dokumenterar alla synliga fel och kan användas som förhandlingsgrund när det kommer till priset. Säljaren kan också känna sig trygg med att han eller hon säljer huset i det skick som köparen förväntar sig. Detta gagnar båda parter och främjar en smidig och säker fastighetsaffär.

5 Jan 2024