Vad gör egentligen en mäklare för dig?

För den som inte är insatt kan det vara svårt att veta vad mäklarjobbet innebär. En inte alltför ovanlig missuppfattning är att det bara är att arrangera en visning och sköta budgivningen så är det klart. Mäklaren har dock lite fler uppgifter än så – och det är många trådar som ska dras för att försäljningen ska gå så smärtfritt som möjligt.

Förberedelser

Början på mäklarens uppdrag är oftast när du som kund initierar kontakten. Ni träffas personligen och går igenom boendet för att mäklaren ska kunna göra en värdering. Om ni kommer överens skriver ni sedan ett så kallat uppdragsavtal kring hur försäljningen ska fortlöpa. Sedan kontrollerar mäklaren en hel del praktiska saker, bland annat om kommunal förköpsrätt gäller och om det behövs förvärvstillstånd.

Sedan tar mäklaren också fram relevanta uppgifter från lantmäteriet, till exempel kan det vara saker som taxeringsvärde, areal på boytor, eventuella servitut, tomtytor, pantbrev och inteckningar. Gäller det däremot en bostadsrätt kontaktar mäklaren istället din bostadsförening för att ta fram de uppgifter som behövs.

Marknadsföringen

Många mäklarfirmor annonserar försäljningen på ganska olika sätt. Vissa fokuserar enbart på boendesajter i stil med Hemnet medan andra samtidigt använder sig av tidningsannonsering, och då allt från lokaltidningar till lite större sådana. Ofta brukar firmorna även annonsera försäljningar på deras kontor – något som är särskilt lägligt när kontoret har fönster mot en större gata.

Budgivning

Många firmor tillämpar så kallad öppen budgivning för att ge största trygg- och säkerhet för både säljare och köpare. Öppen budgivning innebär att alla inblandande får notiser (vanligtvis via SMS eller E-post) om de bud som har lagts på boendet.

De flesta större mäklarfirmor är vana vid förhandling och de jobbar alltid (det gagnar ju både dig och dem) för att få det bästa möjliga priset. De undersöker också att köparen har finansieringen klar för att inte riskera att försäljningen ska innebära några problem framöver. Tänk på att du som säljer har en så kallad fri prövningsrätt, något som betyder att du har rätt att bestämma vid vilken tidpunkt du vill sälja och vilken köpare som ska få den.

Skulle det komma in ett bud när budgivningen är över men överlåtelseavtalen ännu inte blivit signerade, är mäklaren skyldig att förmedla det till säljaren. Det är då upp till säljaren att bestämma om budet ska accepteras eller inte.

Tillträde

På tillträdesdagen sköter mäklaren kvitton och köpehandlingar för både säljare och köpare i samband med överlåtelsebrevet och köpebrevet. I de flesta fall görs tillträdet på köparens bank.

20 Jun 2016