Underhållsplan för ett bekymmersfritt ägande

En underhållsplan är på många sätt hjärtat i hur du sköter din fastighet. Med en bra planering får du kontroll på framtiden och inga obehagliga överraskningar.

Så kanske du sitter där med skägget i brevlådan, bokstavligen. Lampan som var trasig i trapphuset hade inte bytts som den skulle, och du fick fixa en ny men med en ranglig stege från 70-talet. Resten är bara tragisk. Men väl där med hakan pressad mot Anderssons posthål så kanske det är värt att fundera på om du verkligen har gjort rätt val som fastighetsskötare.

Att sköta om en fastighet kräver att man är proaktiv. Man kan inte vänta med att köpa nya tegelpannor till det regnar in. Genom att lägga upp en underhållsplan för sin fastighet slipper man oroa sig, allt är planerat och fixat i planen. Skulle det gå åt skogen i alla fall, då har man åtminstone ett smart planeringsverktyg. Anteckna vad som gick snett och förbättra underhållsplanen.

Underhållsplan, mer detaljer mindre problem

Gör en detaljerad underhållsplan så glöms inte de mindre arbetena bort. Mindre akuta delar kan kännas oviktiga, men när det blir många så kan de snart utgöra ett stort hinder i det dagliga arbetet. Bättre att verkligen få med att i sin strategi från början. Var noga med att också planera inköp, leveranstider kan vara långa!

Kanske hade du faktiskt gjort en underhållsplan innan du fastnade med skägget i brevlådan, men glömt att ta med “ny stege” i detaljerna. Ta hjälp av en erfaren firma och ta fram en robust underhållsplan från början.

9 Jun 2022