Ta hand om ditt hus - ge dina fönster ett nytt liv

Underhåll av bostaden är avgörande för att säkerställa dess långsiktiga hållbarhet. Speciellt när det gäller fönster, är det viktigt att vårda och ta hand om dem för att de ska hålla så länge som möjligt. Istället för att byta ut alla fönster, vilket kan vara kostsamt, finns det billigare alternativ för att ge dem en uppfräschning.

Innan du beslutar om du behöver byta ut dina fönster eller inte, bör du överväga några faktorer. Fråga dig själv om fönstren verkligen är i så dåligt skick att de måste bytas helt och hållet, eller om de kan räddas genom en renovering. Plånboken och skicket på dina fönster spelar en viktig roll i beslutet. Generellt sett är det betydligt mer kostsamt att byta ut fönster än att renovera dem. Innan du drar slutsatsen att dina fönster inte går att rädda, rådfråga en expert inom området för att se om en vanlig fönsterrenovering i Stockholm är möjlig.

Visst, fönsterrenovering kräver arbete och ansträngning. Men trots detta är det fortfarande en ekonomiskt hållbar lösning som gynnar både miljön och din plånbok. Genom att renovera fönster istället för att byta ut dem, bidrar du till att spara på jordens resurser. Dessutom är kostnaden för en fönsterrenovering i Stockholm, inklusive eventuell utbyte av glas, mycket mindre än att installera helt nya fönster. Vid en renovering av fönster avlägsnas fönstret först för att sedan slipas och eventuellt kittas om. Vid behov kan du ersätta gamla glas med moderna, energieffektiva alternativ för att öka bostadens värmeisolering och minska energiförbrukningen. Dessutom förbättras inomhusmiljön genom minskad bullerintrång från omgivningen.

Så snyggar du till dina fönster

Här är några steg du kan följa för att ge dina fönster en makeover:

  • Inspektion: Börja med att inspektera fönstren noggrant för att identifiera skador, sprickor eller utslitna delar.
  • Rengöring: Tvätta fönsterrutorna både inifrån och utifrån för att få bort smuts och damm. Använd en mild rengöringslösning för att undvika skador på glaset.
  • Målning: Om fönsterramarna är i behov av färg, måla dem med lämplig färg för att förnya deras utseende.
  • Byt tätningar: Kontrollera tätningarna runt fönstren och byt ut dem om de är slitna eller skadade för att förbättra isoleringen.
  • Uppgradera glasen: Överväg att installera energieffektiva glas för att förbättra isoleringen och minska uppvärmningskostnaderna.
  • Kitta om: Om kittet runt glasen är gammalt och sprucket, kitta om fönstren för att ge dem en snygg finish och ökad hållbarhet.

Genom att följa dessa steg kan du ge dina fönster nytt liv och förbättra både deras utseende och funktion.

11 Aug 2023