Ställ krav på din flyttfirma

Det finns ett stort behov av flyttfirmor i Stockholm och detta helt beroende på den rörliga bostadsmarknaden där; något som kommer av att det dels bor mycket folk i Stockholm redan nu – men också på grund av att det hela tiden flyttar in nya invånare. Att man av olika skäl byter bostad blir naturligt och gemensamt, oavsett anledning, är att man i en större omfattning väljer bekvämligheten som ligger i att anlita en flyttfirma.

Värt att notera här är att en flytt i Stockholm ter sig lite annorlunda än vad en flytt i en mindre stad gör också och att det är ytterligare en anledning till varför man väljer professionell hjälp. Att bara köra en vanlig personbil i Stockholm är svårt och ska man dessutom lägga till ett släp bakom samt hitta en ledig parkering – ja, då inser man också att en flytt i Stockholm tar lite längre tid och är svårare än vad fallet är i en stad där det inte finns ett lika hårt trafiktryck.

Det vi tänkte göra här är att komma med en liten uppmaning och vi gör detta i riktning till de som står inför att flytta och känner att de vill göra det med hjälp av en flyttfirma: Ställ krav.

Det finns utrymme för förhandling

Ska du flytta till exempelvis Solna så ska du komma ihåg att det är du som sitter med trumf på hand och att du kan använda konkurrensen för att skaffa sig dels ett bättre pris och dels också få mer inkluderat i priset av den flyttfirma du står inför att anlita. Kort sagt; din flytt till Solna kan bli billigare och du kan få mer för pengarna om du vågar dig på att förhandla lite.

Säger du at du fått ett bättre pris av en annan flyttfirma så är chansen också stor att nästa flyttfirma är beredda att sänka sitt pris, nämner du att du fått packning inkluderat eller att den andra flyttfirman erbjuder magasinering – ja, det är samma sak där. Inom rimliga gränser naturligtvis – du kan inte förvänta dig gratisjobb och du kan inte kräva för mycket.

Men, det finns ofta ett visst utrymme för förhandling och detta är något som vi tycker att du ska försöka utnyttja. Kort och gott – ju mer du vågar, desto mer får du också för dina pengar då du anlitar en flyttfirma för din flytt till Solna.

Här kan du läsa mer inför flytten till Solna: http://www.flyttfirmasolna.se/.

18 Nov 2016