Spara på energi med OVK-besiktning i Stockholm

En OVK-besiktning i Stockholm är alltid lika spännande. Medan ventiler gås igenom och värden mäts håller samtliga närvarande andan – godkänd eller inte?

Som fastighetsägare i Stockholm är du antagligen redan bekant med själva begreppet. Obligatorisk ventilationskontroll, även kallad OVK, är något som trots allt är en återkommande procedur. Syftet är att bibehålla en hög standard på inomhusklimatet i lokaler där människor vistas dagligen. Vi talar alltså om sjukhus och andra vårdlokaler. Vi pratar om skolor, förskolor och lokaler för barnomsorg.

Vi syftar även på kontor och andra lokaler där människor har sina arbetsplatser. Då det under slutet av förra århundradet konstaterats att inneluften ofta var undermålig på grund av föroreningar införde man regeln om kontroller. Funktion hos systemen, halter av föroreningar och tillgängliga skötselanvisningar och instruktioner är de bitar som kontrolleras först och främst.

Hur ofta ska en OVK-besiktning ske?

Hur ofta man ska genomföra en OVK-besiktning beror på hurdan lokal det handlar om och vilken typ av ventilation som finns. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande ska kontrolleras vart tredje år. Hyreshus, kontor och industrins personalutrymmen besiktigas vart tredje eller vart sjätte år beroende på ventilationstyp.

Den som besiktigar fastigheten skriver ett protokoll där eventuella problem anges – eller att besiktning är gjort och godkänd. Behövs åtgärder får fastighetsägare en tid på sig att åtgärda. Brist på åtgärd innebär att föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas. Diplomet ska sedan placeras synligt i lokalerna. Ett bra kvitto på att ventilationen och systemen fungerar och att luftkvaliteten är godkänd. Alla kan andas ut – och in.

8 Oct 2022