Skilsmässa, vårdnadstvist och ny bostad

De flesta som skiljer sig från varandra kan göra det med stil och klass. Man hanterar situationen som en vuxen och man behandlar sin forna partner med den respekt han/hon förtjänar. Någonstans så vet man att vägarna kommer att korsas igen och någonstans så vet man också att det, trots allt, fanns en anledning till varför man en gång valde att gifta sig.

Detta mogna och korrekta agerande blir extra viktig då det handlar om en skilsmässa där större värden än hus, fina möbler och pengar finns inblandade. I familjer där barn finns så måste en skilsmässa ske med ännu större eftertänksamhet än vid vanliga skilsmässor. En skilsmässa kan påverka barnet och skapa ärr som sitter kvar genom hela livet.

Barn kan skadas av en vårdnadstvist

Naturligtvis så måste man också vara medveten om att åldern på barnet spelar stor roll. Ett barn som är 14 år har bättre förståelse än vad en fyraåring har, men det innebär inte att man ska ignorera någon utan dem.

Som förälder så måste man inkludera sina barn och göra dem delaktiga i skilsmässan - i den grad man tror att de kan hantera. Förklara, lyssna, samtala och tryck på att det inte är deras fel. Professionell hjälp - kurator eller barnpsykolog - kan även det vara en bra lösning.

Fundera ett extra varv

Då man skiljer sig så har man fortsatt gemensam vårdnad om barnen. Detta är ofta den bästa lösningen - något som även är statens syn på det hela. Skulle inte det fungera så kan den ena föräldern ansöka om ensam vårdnad och genom detta också initiera en vårdnadstvist; någots som tyvärr blivit allt vanligare.

Om en skilsmässa riskerar att skada barnen så är en vårdnadstvist etter värre. Här måste man verkligen tänka ett extra varv och fundera om anledningarna verkligen är relevanta och underbyggda: är min forne partner en så pass undermålig förälder att han/hon inte längre ska fungera som vårdnadshavare?

I många fall så går det att lösa en begynnande vårdnadstvist genom att jobba fram en lösning tillsammans med sakkunnigt folk från Kommunen; varje sådan är skyldiga att erbjuda så kallade samarbetssamtal. Dessa har ofta en god effekt.

Ny bostad närmare barnen?

Logistiska skäl kan ofta vara en del av anledningen till varför en vårdnadstvist inleds. Det kan handla om att en förälder bor i en annan stad - eller långt ut på landet i samma stad. Sådana boendeproblem och avstånd kräver extra planering för att hämtning- och lämning av barnen ska fungera fullt ut.

Och, föräldrar som skiljer kan ha stora problem så det kommer till att kommunicera med varandra. Sker lämning av barnet sent varje gång, hämtningen likaså, så kan det skapa problem och irritation. Där kan också ett skäl som samarbetsproblem anges till varför en vårdnadstvist inleds.

En enkel lösning - rent teoretiskt - är därför att kontakta en mäklare och se över vilka bostäder som finns nära barnen och den andra föräldern. Har man närmare varandra så blir det också smidigare att sköta allt som har med infrastruktur och logistik att göra.

På sidan http://www.vårdnadstvistt.se kan du läsa mer om vad som gäller vid en vårdnadstvist.

11 Oct 2018