Skapa trygghet med säkerhetsdörrar i Stockholm

Säkerhetsdörrar skyddar mot inbrott och brand. Om du bor i villa eller bostadsrätt i Stockholm kan en säkerhetsdörr hålla tjuv och brand utanför bostaden.

En garvad inbrottstjuv utvecklar successivt ett kunnande inom sin “bransch”. För tjuven är en säkerhetsdörr ett gissel som han eller hon inte gärna ger sig i kast med. Säkerhetsdörrar är svåra att forcera inom rimlig tid. Det behövs inte bara kofot och bräckjärn utan även motordriven borrmaskin och såg. Risken är stor att bli tagen på bar gärning.

En brandklassad säkerhetsdörr har som främsta uppgift att förhindra att brand tränger in från trapphuset och in i en lägenhet. Samtidigt utgör en lägenhet en brandcell. Uppstår brand i en lägenhet skall den inte ta sig ut i trapphuset. En säkerhetsdörr är också tät nog för att matos och lukter varken tränger ut eller in genom lägenhetsdörren.

Säkerhetsdörrar och klassning

Säkerhetsdörrar som skall skydda mot inbrottsförsök delas upp i olika klasser. I den lägsta skyddsklassen klarar dörrarna enkla verktyg som mejsel och hammare. I den högsta klassen motstår dörren angrepp inte bara från kofot och bräckjärn utan även borrmaskin och såg. Branddörrar testas enligt ett standardförfarande, där lås, beslag och karm omfattas av testet. Efter test utfärdas ett typgodkännande med utlåtande om vilka krav som en specifik dörr uppfyller.

Det är bra att känna till att säkerhetsdörrar i Stockholm inte bara skyddar dig mot inbrott och brand. Du kan även få ekonomiska fördelar. En villa eller en bostadsrätt får högre värde om säkerhetsdörrar har installerats. Du kan dessutom få en lägre försäkringspremie, eftersom försäkringsbolagen bedömer att deras risk blir lägre.

7 Sep 2022