Sänkta kostnader för bostadsrättsföreningen

För personer som är ansvariga för en bostadsrättsförening är det att jaga kostnader som gäller. Avgifter och utgifter ska hållas så låga som möjligt. Billig värme är ett av verktygen.

En bostadsrättsförening har många utmaningar och utgifter. Vill man som ansvarig att den aktuella BRF:en ska förbli populär och attraktiv är det många krav som behöver uppfyllas. I dessa dagar då priserna för lägenheter är höga så är alla köpare, och även de som redan är boende, intresserade av så låga fasta kostnader som bara är möjligt.

Vanligtvis är en bostadsrättsförenings största utgift kostnad för lån. Där finns naturligtvis möjlighet att kapa genom förhandlingar. En enklare väg, som dock kräver en investering, är att byta uppvärmningssystem. Idag finns knappast en billigare typ av uppvärmning än bergvärme.

Hur fungerar bergvärme?

Vid installation av bergvärme för en bostadsrättsförening utnyttjar man helt enkelt grundvattnet. Ett mycket djupt hål borras, hur djupt beror på läget. Sedan sänker man ner rör med en så kallad kollektorslang fylld med brinevätska som värms upp av en förångare. Efter ytterligare processer med kondensator och köldmedium värmer man fastighetens värmesystem. Tekniken är snäll mot klimatet med minimal påverkan, och den är också cirkulär då samma vatten används hela tiden. VFördelarna är alltså många. Tekniken är miljövänlig och kostnaderna låga. Beroende på vilken värmekälla man tidigare använt sparar man upp till 80% av uppvärmningskostnaden. Det gör att skillnaden blir mer än bara marginell. Bergvärme kräver väldigt lite underhåll och service utan sköter sig självt. Intresserad av priser? Ta kontakt med en bergvärmeinstallatör för offert. Läs mer om bergvärme på denna sida: bergvärmefastigheter.se

19 Mar 2021