Rätten till ett bra hem

Alla har rätten till att ha ett bra hem. För personer med någon form av funktionshinder är det speciellt viktigt att hemmet fungerar. Gör det inte det är bostadsanpassning ett bra alternativ.

Vi vet alla hur viktigt det är att ha ett bra hem där du kan leva fritt. Men det är inte något som är en garanti. För personer som har någon form av funktionshinder kan det vara mycket svårare. Många hus är inte anpassade efter detta, tyvärr, vilket kan göra det dagliga livet väldigt svårt. Det kan göra det svårt att laga mat. Svårt att ta sig mellan rum eftersom dörren är för smal, och svårt att ta sig till badrummet för att duscha. Därför är det värt att kolla på att göra en bostadsanpassning. Detta betyder att bostaden blir anpassad för att vara passande för ditt unika behov. Livet blir enklare med en bostadsanpassning.

Vad sker i en bostadsanpassning?

Det beror helt på vad du behöver i ditt hem. Vanligt är att det handlar om att bredda ut dörrar så att det är enkelt att komma igenom. Det är också vanligt att köket blir ändrat. Där kan köket sänkas ner för att bli passande. Badrummet är något annat som är vanligt för bostadsanpassning. Tänk på att du kan ansöka om ett bidrag från din kommun om du har behov av att utföra bostadsanpassning i ditt hem. Kontrollera med din kommun om vad som gäller där och skicka in din ansökan för detta. Läs mer om bostadsanpassning här: bostadsanpassningstockholm.nu/

17 Jun 2021