Överlåtelsebesiktning lockar fler köpare

En överlåtelsebesiktning är en slags garanti på att en bostad som man funderar på att köpa är av just sådan kvalitet som man önskar. Ingen vill väl köpa en bostad med stora fel, som man så gott som genast måste renovera? Eller? Det kan ju alltid finnas de som gärna åtar sig stora fel på en bostad som man sedan kan renovera och åtgärda, men som man får köpa för en mindre peng. Det är ju en annan femma, men det kräver att man både har lust, råd och kompetensen att åtgärda en sådan bostad på rätt sätt. För dem som istället inte vill renovera och åtgärda en massa fel på bostaden, är istället en överlåtelsebesiktning en garanti på att man inte köper "grisen i säcken" och blir lurad. Vill man köpa ett fint hus och kunna njuta av den nya bostaden är det en bra försäkring att skaffa sig en överlåtelsebesiktning.

Så går en överlåtelsebesiktning till

En överlåtelsebesiktning kan fastställa både det ena och det andra. Den fastställer helt enkelt bostadens skick. En överlåtelsebesiktning görs av någon annan än husets ägare. Den görs av oberoende besiktningsmän som gör en byggnadsteknisk besiktning och talar om hur bostaden är inför en försäljning. Det är främst inför en försäljning som man gör en överlåtelsebesiktning. Då talar man om det till exempel finns fukt i bostaden och var den finns, hur omfattande den är. Genom att göra en överlåtelsebesiktning slipper man få obehagliga överraskningar, som det är för sent att göra något åt, eller kunna pruta på priset. Är det så att man kan tänka sig en bostad som man ganska snart måste åtgärda, kan man skaffa sig en överlåtelsebesiktning för att på så sätt kunna pruta och få ner priset. Den gamla ägaren kanske känner sig tvungen att gå ner i pris om det visar sig att bostaden är i sämre skick än vad ägaren har uppgivit och som bostaden faktiskt har.

Viktigt med oberoende besiktningsmän

För att det ska fungera med en överlåtelsebesiktning är det mycket viktigt att den görs av oberoende besiktningsmän som både den gamla och den nya ägaren litar på. Annars kan det hela stöpa i sanden och bli ingenting av det hela och köpet blir aldrig av. Just förtroendet är mycket viktigt, då det är viktigt att båda parter litar på det som en överlåtelsebesiktning kommer fram till. Här kan du läsa mer om just överlåtelsebesiktningar på: https://besiktningsbyran.se.

24 Jun 2019