Måla ditt hem i Stockholm för att sälja med vinst

Då Stockholm är den stad i Sverige där man har mest pengar att tjäna vid en eventuell vidareförsäljning så är det också där som privatpersoner i allra högst grad renoverar sina hem i syfte att tjäna pengar. Frågan här är hur mycket pengar man är beredd att lägga på att renovera och hur mycket man har att vinna på att genomföra denna. Detta är en fråga som det inte finns något konkret svar på; i vissa fall kan det räcka med att exempelvis måla om lite grann i exempelvis en hall för att en lägenhet i Stockholm ska säljas med god vinst medan det i andra bostäder inte ens räcker med en omfattande badrumsrenovering för att nå de prisnivåer ägarna vill ha.

Mycket handlar nämligen om marknaden och hur många spekulanter som kommer på en visning och här handlar det således om att det gäller att få till stånd en budgivning mellan dessa för att kunna nå de priser man anser att bostaden är värd. I många fall är det därför bättre att i Stockholm anlita två stycken skilda yrkesgrupper än att lägga dyra pengar på en omfattande renovering och med dessa menar vi här en mäklare och en målare.

En mäklare anlitar man för att denne har bra koll på marknadsläget och vet exakt vilka tidpunkter som passar bra för en försäljning. Dessutom får man ta del av mäklarens kontaktnät; något som i sin tur skapar en hausse kring bostaden och kan leda till den efterlängtade budgivning vi nämnde ovan. En mäklare således, men varför en målare och hur kan en sådan hjälpa till att öka priset på en bostad i Stockholm?

Jo, här handlar det om det uppenbara; en målare kan för en billig summa ändra hela bostadens karaktär och göra den mer attraktiv för spekulanter i Stockholm. Om vi tar ett exempel på hur en kombination mellan en mäklare och en målare i Stockholm kan se ut så kanske vi kan en lite klarare bild av vad vi menar.

Exempel på hur mäklare och målare hjälper dig till vinst

Du äger här en lägenhet i utkanten av Stockholm och beslutar dig för att sälja denna då du vet att området stigit i popularitet och att även priserna gjort detsamma tack vare detta. Du kontaktar här en mäklare som värderar din bostad och som även ger dig lite tips om hur du kan maximera vinsten. Du själv är här skeptisk och säger till mäklaren att lägga ut den till försäljning utan att följa hans råd – du vill inte lägga en massa pengar i onödan på att renovera.

Utgångspriset ligger här på 1 500 000 kr och du räknar kallt med att du ska få åtminstone 300.000 kronor mer än detta då dina grannar hamnat ungefär på den nivån. Till din förvåning dock – då budgivningen startat – så kommer det högsta budet på 1 400 000 kronor. Alltså lägre än det du förväntat dig och du drar dig ur affären. Istället så följer du mäklarens råd och kontaktar en målare som målar om dina röda väggar till vita sådana.

Denne målare jobbar i ungefär tre dagar och totalt kostar dennes tjänster 30.000 kronor – inklusive rot-avdraget – och då du därefter kontaktar mäklaren för ytterligare ett försök att sälja bostaden i Stockholm så har du lågt ställda förväntningar.

Här ändras dock allt; plötsligt blir det budgivning och slutpriset slutar på 1.800.000 kr – alltså mer än 400.000 kronor mot det förra budet. Där kan man konkret se hur en målare och en mäklare tillsammans kan öka vinsten för en bostad i Stockholm. Dessutom till en billig kostnad – en målare är inte särskilt dyr att anlita; som vi ju tydligt såg i exemplet ovan.

18 Mar 2017