Husbesiktning Uppsala – för en tryggare affär

Med en grundlig husbesiktning skapar man förutsättning för en gynnsam affär. Att låta en behörig besiktningsman göra en husbesiktning i Uppsala kan till och med höja värdet på ditt hus.

Att köpa eller sälja ett hus är en av de större privata affärer man kan göra. För att man ska känna sig säker på att allt är tiptop innan affären bör man därför noga gå igenom fastigheten. Eventuella upptäckta fel ska sedan meddelas till köparen. När man ska köpa eller sälja ett hus så är det alltså nödvändigt med en grundlig husbesiktning innan affären genomförs. Husbesiktningen är till för att säkerställa att det inte finns några fel på huset och för att båda parter ska känna sig trygga och nöjda med affären. Står du i begrepp att köpa eller sälja hus, är det en bra idé att ta kontakt med en firma som utför husbesiktning i Uppsala. Att besiktiga huset själv rekommenderas inte.

Gör alltid husbesiktning innan affären

För att vara tydlig, så har de flesta hus ofta något fel eller någon skada. För att upptäcka dessa och kunna åtgärda dem innan försäljning av huset, görs besiktningen av behörig besiktningsman för att både säljare och köpare ska bli trygga med affären. Öppna kort är bra från början och det är mindre risk att man som köpare känner att man köpt grisen i säcken. Det kan också vara bra att veta att man som köpare har skyldighet att boka en besiktning innan affären om man vill undersöka eventuella fel på huset.

26 Feb 2022