Hjälp med rivning i Göteborg

Ska ni renovera köket? Tänk då på att det kan finnas asbest bakom kakel och isolering. Ta hjälp av ett företag som är specialiserade på rivning i Göteborg.

Asbest användes förr i tiden i både kakelfog, isolering, fönsterkitt och takmaterial. Ska man renovera sin bostad och riva ut gammalt byggmaterial måste man först ta reda på om det finns asbest i fastigheten. Materialet är nämligen väldigt farligt när man börjar riva i det eftersom små partiklar som är farliga att inandas då sprids.

Som privatperson är det inte alltid lätt att lokalisera asbest, men det finns företag som är experter på rivning som av erfarenhet vet i vilka olika typer av byggmaterial som det återfinns. De kan även hjälpa till med rivning och att sanera byggnaden. Då blir det enkelt att sedan påbörja renoveringen.

Skriv ett tydligt avtal innan rivningen påbörjas

Vill man ha hjälp med rivningsarbeten i Göteborg ska man vara noga med att anlita ett företag som är certifierat. Då kommer rivningen att ske enligt gällande föreskrifter och allt material kommer att sorteras och skickas till en miljöstation där det tas omhand på rätt sätt.

Som privatperson kan man använda sig av rotavdraget när man anlitar någon för rivning. Men det kan ändå vara bra att jämföra priser genom att ta in offerter från några olika företag. Var noga med att skriva ett tydligt avtal innan arbetet påbörjas. Det ska tydligt framgå hur mycket det kommer att kosta, samt vad som ska göras och när rivningsarbetet ska vara slutfört.

14 Jun 2023