Het bostadsmarknad i Uppsala

I och med att Uppsala är den stad i Sverige som inhyser flest studenter så är det också den stad där – utöver Stockholm – flest flyttar sker. Dessutom så har Uppsalas popularitet ökat även i övrigt; många väljer att även efter avslutade studier stanna kvar i staden och varför inte? Uppsala har allt som man kan kräva av en stad; man har vatten genom Fyrisån som löper likt en aorta genom staden, man har ett spännande utbud av butiker, man har vackra grönområden (Linnés Hammarby) och man har dessutom byggt bort den värsta trafiken från staden – något som tidigare var en klar minussida och detta både sett till trivsel och miljö. Man ska heller inte underskatta närheten till just Stockholm dit man tar sig – tåg var tjugonde minut – med lätthet. Allt detta spelar stor roll till varför Uppsala i dagsläget är Sverige fjärde största stad – med en god potential att klättra på rankingen.

Är studenter lata?

Det som man i övrigt kan säga om alla dessa flyttar som vi nämnde ovan är att – och här är inte Uppsala unikt då det kommer till studenter – en slags utbredd misskötsel börjat synas i och med dessa flyttar. Att studenter bor och lever under en kortare period om något enstaka år gör nämligen att de inte behandlar sin bostad med den respekt som man kanske skulle ha gjort om man ägt denna eller planerat att bo där under en längre tid.

Mycket av denna misskötsel syns då nästa person flyttar in och ser all smuts – det är nämligen tyvärr så att de flesta inte ens orkar genomföra en flyttstädning. Genom detta kan man se vilket sorts leverne de haft och hur mycket de i själva verket smutsat ner; något som man kan tycka är något privat och sådant som man inte vill visa andra. Det verkar här som att detta faktum inte förekommer studenter i Uppsala som alltså struntar blankt i denna flyttstädning.

Fusk med flyttstädning i Sverige

Vi ska här inte peka finger enbart mot studenter i just Uppsala – faktum är att nästan varje universitetsstad i Sverige har liknande problem på sina campus och där flyttstädning helt verkar ignoreras och ställas åt sidan. Ett stort problem naturligtvis och detta inte enbart om man ser till den stackare som tvingas flytta in och påbörja sitt nya liv med att städa.

Nej, än värre är själva attityden i sig. Genom att ignorera sin flyttstädning så visar man också med all tydlighet att man inte bryr sig om sina medmänniskor och att man heller inte bryr som om andras egendom.

Betänker man även det faktum att det handlar om studenter som de facto läser/har läst på ett av de finare universiteten i Sverige – ja, då inser man också att denna bristande respekt kan komma att synas på betydligt större scener i framtiden.

Att man genomför en flyttstädning den dag man flyttar är en självklarhet – oavsett om man lämnar en etta med kokvrå på ett campus i Uppsala eller en villa på 200 kvadratmeter på Lidingö. Det handlar nämligen om ren och skär hyfs.

14 Apr 2017