Fönsterbyte i en BRF är ett klokt beslut

Att genomföra ett fönsterbyte i din BRF i tid är ett smart val. Att vänta för länge kan leda till problematiska konsekvenser - dyra reparationer och kostsamma elräkningar.

Överväg noga tillsammans med dina föreningsmedlemmar innan ni skjuter upp processen med att byta ut alla fönster i byggnaden. Fönster som lämnas utan underhåll kan börja förfalla och bli ruttna i karmarna. Detta kan orsaka vatteninträngning och resultera i fuktproblem som i sin tur kan leda till flera allvarliga och kostsamma reparationer.

Genom att se till att era fönster är tätt slutna mot både regn och vind slipper ni höga elkostnader på grund av värmeförluster. Ni behöver inte slösa bort värmen som elementen genererar genom dragiga fönster. Det finns lösningar som är en bra affär för samtliga inblandade.

Fönsterbytet i er BRF bör utföras av kunniga yrkespersoner

När du och dina grannar har bestämt er för att genomföra fönsterbytet i er BRF, är det dags att kontakta olika företag för att begära in offerter. På så sätt kan ni sätta er ner tillsammans med styrelsen och jämföra priserna för att byta era fönster. Därefter kan ni fatta beslut om vilket företag som ska få uppdraget.

Vid ett fönsterbyte i en BRF är det inte bara själva arbetet som ska utföras. Ni måste också besluta vilken typ av fönster ni vill ha för byggnaden. Ni kan antingen välja något liknande det ni redan har eller så kan ni satsa på något helt nytt och modernare. Det är en bra investering som även kan höja värdet på bostaden.

Ska ni byta fönster i bostadsrättsföreningen? Se hit: www.fönsterbytebrf.se

26 Sep 2023