Fasadrenovering på rätt sätt i Uppsala

En större fasadrenovering i Uppsala kan vara ett omfattande projekt som kräver att yrkespersoner anlitas och att en åtgärdsplan upprättas på rätt sätt.

En fasadrenovering kan innebära att du skrapar och målar om fasaden. Kanske också byter ut en planka eller fyller i en spricka i en putsad fasad. Eller så kan fasadrenoveringen vara så pass omfattande att du kommer riva ner och byta ut allt som ingår i en fasad. Från puts till tegel eller fasadplankor till fönster och dörrar, samt stuprör.

Det kan även vara så att en fasadrenovering innebär att du byter ut en träfasad mot en putsad fasad, eller motsatsen. Och att du samtidigt ser till att fylla på med extra isolering, för att öka komforten och sänka dina uppvärmningskostnader. Ändå kan det uppstå ännu fler punkter på listan över vad du behöver göra vid fasadrenoveringen.

En genomgående fasadrenovering

När det är dags att renovera fasaden i Uppsala så är det klokt att anlita ett företag som är proffs inom området. För en fasadrenovering är ett projekt som noga behöver planeras och utföras enligt en viss ordning. Som att exempelvis byta ut fönster och dörrar innan ytskikt påförs. Eller att noga kontrollera hur huset mår under fasadens ytskikt.

Genom att du får en ordentlig kontroll av din fasad, så går det att skapa ett projekt där du också kan få en offert på hela arbetet. Det kan bli en totalentreprenad där du inte behöver tänka på när olika yrkesgrupper ska tas in, utan det ordnas av den projektansvarige.

30 Sep 2023