Få hjälp med en ekonomisk plan för BRF

Frågor gällande ekonomin i företag är ofta något av det svåraste. Man kan ha kunskapen, men ha svårt för siffror. En ekonomisk plan för BRF kan du få hjälp med.

Det finns en väldigt bra anledning till att vi har de regler och lagar som vi har. Som till exempel för bostadsrättsföreningar. Där är det ett krav på att man ska ha en ekonomisk plan. Anledningen till detta är både enkel och självklar. Det är för att ni i styrelsen för BRF:en och framtida bostadsköpare ska ha en insyn i ekonomin.

Det finns ingen lag eller regel om hur mycket som ska skrivas i denna ekonomiska plan, men det finns en regel om hur lite det får vara. Det finns även regler om vilka punkter som måste ingå. Allt detta kan ni få utmärkt hjälp med om ni anlitar jurister som är proffs på att göra en ekonomisk plan.

Vad behöver tas upp i en ekonomisk plan för BRF?

Det är en del saker som tydligt ska framgå när man gör en ekonomisk plan för BRF:en. Du kan läsa om några av dessa här nedan. Givetvis måste bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer vara med i planen. Man redogör även för vilka kostnader som finns för fastigheten.

Man ska redovisa vilka intäkter föreningen har, och man går igenom de löpande inkomsterna och utgifterna. En beskrivning av bostäderna ska också ingå. Det är en hel del andra saker man behöver gå igenom och allt detta ska finnas med i er ekonomiska plan.

25 Aug 2022