Energi från värmepumpar i Stockholm

En värmepump drivs av el men fördelen är att den avger mer energi än vad den kräver för sin drift. Värmepumpar i Stockholm ger lägre uppvärmningskostnader.

Det finns ett gammalt talesätt som säger att man inte ska elda för kråkorna. För att undvika sådant slöseri låter de flesta ägare av äldre hus tilläggsisolera sina hus. Äldre fönster byts ut och blir drevade ordentligt. Men om du äger ett äldre hus finns det mycket mer att åtgärda. Att värma upp hus med fossila energislag eller till hundra procent med el, får man betrakta som ålderdomligt.

Vad finns det då att göra? Vi lever i en tid då vi av uppenbara miljöskäl ska skona klimatet. Det hindrar inte att vi samtidigt kan spara vår egen ekonomi. Att installera en värmepump för att värma upp sitt hus är ett bra exempel på en sådan åtgärd.

Värmepumpar tar energi från luft, berg och jord

Ett enkelt sätt att spara miljö och ekonomi är att låta ett hus värmas av en luft-luftvärmepump. Den energi som finns i uteluften tas upp och flyttas in i huset. Det kan upplevas som ett trolleri att uteluften kan ha lägre temperatur än den som ska uppnås i inomhusluften. Men en värmepump följer endast existerande naturlagar och någon bakomliggande magi finns inte.

Om du har tröttnat på allt högre räkningar för uppvärmning av ditt hus, kontakta en firma som installerar värmepumpar i Stockholm. Du kan se värmepumpen som ett komplement till det befintliga värmesystemet, där värmepumpen gör jobbet istället för dina radiatorer med direktverkande el. För mer information om värmepumpar se varmepumparstockholm.com

13 Jun 2023