Brandtätning - anlita rätt företag

Brandtätning är en viktig del av varje nybygge som sker i Sverige. Oavsett om det handlar om större fastigheter, om offentliga byggnader eller om villor så finns det krav och standarder vad gäller brandtätning som man måste uppnå. Detta gäller även i samband med att du som villaägare gör olika förändringar i ditt hem.

Ett nytt badrum kommer exempelvis att påverka brandskyddet i ditt hem och där måste du också se till att en professionell brandtätning sker i samband med att exempelvis avloppsrör och vattenledningar kopplas in. Brandtätning handlar om - och här förenklar vi något - om att ta bort de svaga punkterna som finns i ett hem. Genom att täta så skapar man celler och man bildar en helhet där varje enskild länk i en kedja blir starkare.

Brandtätning är viktigt

Saknas brandtätning - och brandisolering också, för den delen - så innebär detta att en brand som startar i exempelvis köket snabbt kan få spridning och leda till ett snabbt händelseförlopp. Något som kan innebära ren livsfara och att man inte hinner evakuera sig. Det är en viktig del av det passiva brandskyddet: genom att brandisolera och genom en brandtätning så kan man köpa sig viktiga minuter som i slutändan räddar liv.

Hur ser det ut i din villa? Det är svårt för en lekman att avgöra om det finns brandtätning och det är också svårt att identifiera brister. Det krävs således professionell hjälp och detta i form av ett företag som specialiserat sig på brandskydd. Genom att anlita ett sådant företag för undersökning och eventuella åtgärder så kan du skapa en säker och trygg bostad.

Ett tips i detta är att du anlitar ett företag som kan hjälpa dig hela vägen och ge dig rådgivning även vad gäller ett aktivt brandskydd samt erbjuda dig tips kring preventiva åtgärder som kan förhindra att en brand uppstår. Det senare är givetvis den viktigaste frågan.

14 Jun 2023