Brandskydd mot eld och rök

Genom att bygga hus med passiva och aktiva brandskydd minskar risken för att brand uppstår och sprider sig. Ta råd från en konsultfirma med brandingenjörer.

Vi är många som har hört talas om den mytiska Fågeln Fenix som enligt legenden återuppstår från en föregångare eller ur sin egen aska. Från en uppbrunnen byggnad återstår nästan inget annat än ett svart och skrämmande skelett. Stora värden kan ha gått upp i rök och i värsta fall har människoliv spillts.

Vid projektering av nya byggnader är det viktigt att ta hänsyn till brandskydd och se till att obrännbara material används i största möjliga utsträckning. Ansvaret för detta ligger i första hand på arkitekter och byggare. Men den som bor i eget hus måste givetvis se över sitt brandskydd.

Passiva och aktiva brandskydd

I början av 1970-talet började plastmaterial att göra sitt intåg i byggnader. Dörrkarmar och lister men även tak bestod av PVC-plast. Förutom att plasten successivt gulnade utgjorde materialet en brandfara och vid brand kunde dessutom klorgas utvecklas. Idag använder vi andra byggmaterial som kan stå emot brand. Eller åtminstone till att brandkåren hinner fram till undsättning.

Moderna hus byggs med säkert brandskydd där varje rum ska bli sin egen brandcell. För att åstadkomma detta utförs brandtätning för att förhindra att eld och brandgaser sprids vid springor i dörrar eller vid genomföringar för rör, kablar och balkar. Och om brand uppstår i en fastighet ska ett brandlarm ljuda och självklart ska det finnas släckutrustning för att en eld snabbt ska kunna släckas.

2 Aug 2023