Brandisolering förhindrar spridning av en brand

Många äldre hus i Sverige saknar brandisolering - eller har ytterst bristfällig sådan. Detta innebär att det också finns en direkt livsfara i händelse av en brand. Det innebär också att släckningsarbetet försvåras för brandkåren. Det senare som en följd av att branden snabbt kan spridas och ta fart även på andra delar av huset.

Genom korrekt brandisolering kan man förhindra denna spridning och skydda bärande och viktiga delar av husets konstruktion. Det gör att dessa delar också kan räddas; samtidigt som man också som boende hinner evakueras. Detta leder oss direkt till en fråga: hur ser din brandisolering ut?

Kontakta ett företag inom brandisolering

Som vi inledde texten så saknar många äldre hus och fastigheter i Sverige en bra brandisolering. Bor du i ett äldre hus så är detta definitivt en indikator på att du ska se över hur din brandisolering ser ut. Det finns företag som specialiserat sig på brandskydd och som erbjuder konsultation gällande dessa frågor. I brandskydd så inkluderas då även brandisolering som en viktig punkt.

Ditt första steg i denna fråga är alltså att kontakta ett sådant företag, boka in ett möte för en initial undersökning av ditt hem - och sedan, om så krävs, för åtgärder och förebyggande insatser. Kostnaden är blygsam och det handlar dessutom om en tjänst som inkluderas i Rot-avdraget. Det innebär att du som privatperson kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet som företaget lägger ner.

Ny villa? Regelbundna kontroller krävs

Bor du i en ny villa? Då är det troligt att det finns modern brandisolering med stenull kring bärande konstruktioner och kring kritiska områden - ventilation, exempelvis. Detta innebär emellertid inte att du kan luta dig tillbaka. Med viss regelbundenhet bör din brandisolering kontrolleras och detta bör då också ske av sakkunnig folk - vilket innebär att även du kontaktar ett företag inom brandskydd.

Läs mer här: https://www.brandisolering.nu/.

24 Jun 2023