Blogg

Sida 2

RSS

Låssmed i Vällingby som snabbt kan rycka ut

25 Oct 2022

Har ni råkat ut för ett inbrottsförsök? En låssmed i Vällingby kan snabbt rycka ut och byta era lås men också komma med förslag hur ni kan inbrottssäkra hemmet.

Även om tjuven inte lyckas ta sig in är det aldrig roligt med ett inbrottsförsök eftersom det skapar otrygghet. I värsta fall är man inte bara rädd för inbrott när man är bortrest utan också då man är hemma och ska sova. Det kan leda till att man får problem med sömnen eller att man inte längre trivs i sitt hem.

Har man råkat ut för ett inbrottsförsök kan det vara bra att låta en låssmed se över hemmets alla lås så fort som möjligt. Det händer nämligen att tjuvar kommer tillbaka och gör ett andra försök. En bra låssmed vet hur en tjuv tänker och kan enkelt bedöma vilka förbättringar som kan göras för att förhindra inbrott.

Anlita en certifierad låssmed

Bra lås är viktigt för att hålla tjuvar och obehöriga ute. Men låsen måste också anpassas till fastigheten och de som nyttjar den. Är man en stor familj där barnen titt som tätt tappar bort nycklar kanske man ska fundera på att i stället installera ett kodlås. Det finns många smarta låslösningar för privatpersoner, föreningar och företag.

Ska man installera nya lås är det viktigt att man tar hjälp av en certifierad låssmed i Vällingby. Då kan man vara säker på att man får godkända lås som lever upp till försäkringsbolagets särskilda krav. Vill man ha förslag på certifierade låssmeder kan man använda sig av den sökfunktion som finns på SLR:s hemsida. Kontakta en professionell låssmed här: www.låssmedvällingby.nu

Fönster mot omvärlden

13 Oct 2022

Husets fönster fyller många olika funktioner. Därför är det viktigt att man noga tänker efter vilket fönster som kan passa när det är dags att välja nytt.

Även på forna tiders slott och bostäder hade man fönstergluggar. Det var ett val man gjorde trots att det innebar att det blev kallare inomhus. För fönster är ett sätt att binda ihop insida med utsida. Ett sätt att se vad som händer där ute, få in frisk luft och ljus.

Trots att dagens fönster har en hög isolering, ibland lika bra som väggarna, så är ändå funktionerna desamma. Man vill kunna se ut, och in, samt få in frisk luft och ljus. Men fönster är även ett smycke för huset och skapar identitet för hus och ägare.

Husets identitet via fönstren

Fönster har en så pass stark identitet att man till och med kan klassa ett hus till en viss stil via vilka fönster huset har. Och vissa fönster passar helt enkelt inte på en del slags husstilar. Därför är det mycket viktigt att man är noggrann när man ska välja nya fönster, så att alla variabler fylls på bästa sätt.

Idag är det många som väljer fönster med den högsta möjliga isoleringsgraden, och även fönster som är underhållsfria. Det finns även fönster som går att öppna på många olika sätt samt fönster som inte är öppningsbara. Och oftast finns dessa funktioner i alla möjliga stilar, så att man kan få precis det man vill ha utan att tumma på kvalitén. Köp hem nya fönster från detta företag. fonster.net

Spara på energi med OVK-besiktning i Stockholm

8 Oct 2022

En OVK-besiktning i Stockholm är alltid lika spännande. Medan ventiler gås igenom och värden mäts håller samtliga närvarande andan – godkänd eller inte?

Som fastighetsägare i Stockholm är du antagligen redan bekant med själva begreppet. Obligatorisk ventilationskontroll, även kallad OVK, är något som trots allt är en återkommande procedur. Syftet är att bibehålla en hög standard på inomhusklimatet i lokaler där människor vistas dagligen. Vi talar alltså om sjukhus och andra vårdlokaler. Vi pratar om skolor, förskolor och lokaler för barnomsorg.

Vi syftar även på kontor och andra lokaler där människor har sina arbetsplatser. Då det under slutet av förra århundradet konstaterats att inneluften ofta var undermålig på grund av föroreningar införde man regeln om kontroller. Funktion hos systemen, halter av föroreningar och tillgängliga skötselanvisningar och instruktioner är de bitar som kontrolleras först och främst.

Hur ofta ska en OVK-besiktning ske?

Hur ofta man ska genomföra en OVK-besiktning beror på hurdan lokal det handlar om och vilken typ av ventilation som finns. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande ska kontrolleras vart tredje år. Hyreshus, kontor och industrins personalutrymmen besiktigas vart tredje eller vart sjätte år beroende på ventilationstyp.

Den som besiktigar fastigheten skriver ett protokoll där eventuella problem anges – eller att besiktning är gjort och godkänd. Behövs åtgärder får fastighetsägare en tid på sig att åtgärda. Brist på åtgärd innebär att föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas. Diplomet ska sedan placeras synligt i lokalerna. Ett bra kvitto på att ventilationen och systemen fungerar och att luftkvaliteten är godkänd. Alla kan andas ut – och in.

En fasadvepa gör att företaget syns

7 Oct 2022

Utomhusreklam och att synas är viktigt för de flesta företag. Med en fasadvepa blir företaget synligt på ett naturligt sätt och får en mycket större publik.

Som alla företag gäller det att synas och höras. För vissa räcker det att sprida sitt budskap med hjälp av sociala medier. Där når man många men ofta bara en viss publik. Om man vill höja ribban ytterligare och nå många fler måste man synas även på andra ställen.

Genom att exponera företagets budskap utomhus med hjälp av exempelvis en fasadvepa signalerar man att företaget är seriöst och betyder något. Med en fasadvepa når man ut med sitt budskap i stort format och skapar uppmärksamhet för sin produkt eller idé. Reklamen syns dessutom på långt håll vilket gör att spridningen blir både tydlig och stor.

Viktigt var man placerar fasadvepan

En fasadvepa ser exklusiv ut men kostar inte särskilt mycket att producera. Då den också väger lite är den dessutom enkel att montera på företagets fasad. Man kan givetvis också köpa en annonsplats på någon fasad i staden där man vill synas. Vill man ha en fasadvepa finns det företag som är specialiserade på att designa och tillverka vepor.

Vissa av dem har även tillgång till bra reklamplatser i olika städer. För att budskapet ska bli så effektivt som möjligt kan det vara bra att fundera på vilket budskap man vill sprida och vilken målgrupp det är man vill nå. Detta kan nämligen ha betydelse för fasadvepans placering.

Persienner för privatlivets helgd i Stockholm

1 Oct 2022

Persienner är en nödvändighet för den som bor i lägenhet i Stockholm men inte vill bli sedd av sina grannar. Täta persienner fredar ditt privatliv till fullo.

Du som bor i Stockholm vet att det är tätt mellan husen i stan. Och att många lägenheter har full insyn från lägenheten mitt emot. Detta är inte ovanligt i storstäder, och TV-serier som Vänner har gjort långa storylines på grundpremissen att man kan se allt som pågår i en lägenhet från huset på andra sidan gatan.

Men i verkligheten är den grejen inte lika kul. I alla fall inte om du har en känsla av att integritet och privatliv är viktigt. Då kan persienner kännas som en absolut livsnödvändighet. För det är nämligen otroligt viktigt för det allmänna välmåendet, att känna sig trygg och skyddad i sitt eget hem.

Persienner ska vara täta för fullt insynsskydd

Persienner är med andra ord mycket viktigt för många människor som bor i Stockholm. Och du som är ute efter att freda ditt privatliv i hemmet bör inte bara tänka på att persiennerna ska kunna dras ned och vinklas hela vägen. Du bör också undersöka hur de beter sig när du har lampan tänd inne i lägenheten. Hur väl kan din skugga ses från andra sidan?

I dag finns många alternativ på persienner på marknaden, som är helt täta för allt ljus – och där din skugga alltså inte alls kommer kunna urskiljas utifrån. Diskutera utbudet med din leverantör av persienner, och var noggrann med att vara tydlig med dina behov. Ingen insyn, tack. Skaffa nya persienner här: persiennstockholm.nu

Det finns välutbildade mäklare i Sollentuna

14 Sep 2022

Att hitta en mäklare i Sollentuna kan vara en god idé för den som ska sälja ett hus i närheten. Att ha god lokalkännedom är viktigt för en bra mäklare.

Att känna till sin marknad är viktigt för en mäklare. Det gäller att para ihop rätt hus med rätt köpare för att få till en snabb och smidig försäljning. Rätt kund är oftast villig att betala en bra summa för sitt nya boende, vilket gynnar både säljare och mäklare. I en bostadsförsäljning ska alla parter vara nöjda med resultatet, och det krävs en välutbildad mäklare för att kunna garantera detta.

För att försäkra sig om att man väljer rätt mäklare kan det vara bra att leta mäklare i närheten av där man bor. Bor man i trakterna kring, eller i, Sollentuna är det bra att välja en mäklare i just Sollentuna. Denna har garanterat ett stort kundregister med potentiella köpare i närheten.

En bra mäklare säljer bostaden fort och smidigt

Ibland talas det om att bostadsmarknaden är mättad. Detta är dock inget bekymmer för en god mäklare. Det kommer alltid att finnas människor som av någon anledning måste, eller vill, flytta. För en bra mäklare går jobbet ut på att identifiera dessa människor i precis rätt tid och på så sätt göra deras flytt till något enkelt och positivt.

För den som valt mäklare i Sollentuna, eller någon annan ort i närheten av det egna hemmet, väntar oftast en rolig resa. Att flytta ska vara roligt. Nytt hem och nya möjligheter väntar och med en bra mäklare går detta oftast fort. Via denna hemsida kan du få kontak med en duktig mäklare: mäklareisollentuna.se

Skapa trygghet med säkerhetsdörrar i Stockholm

7 Sep 2022

Säkerhetsdörrar skyddar mot inbrott och brand. Om du bor i villa eller bostadsrätt i Stockholm kan en säkerhetsdörr hålla tjuv och brand utanför bostaden.

En garvad inbrottstjuv utvecklar successivt ett kunnande inom sin “bransch”. För tjuven är en säkerhetsdörr ett gissel som han eller hon inte gärna ger sig i kast med. Säkerhetsdörrar är svåra att forcera inom rimlig tid. Det behövs inte bara kofot och bräckjärn utan även motordriven borrmaskin och såg. Risken är stor att bli tagen på bar gärning.

En brandklassad säkerhetsdörr har som främsta uppgift att förhindra att brand tränger in från trapphuset och in i en lägenhet. Samtidigt utgör en lägenhet en brandcell. Uppstår brand i en lägenhet skall den inte ta sig ut i trapphuset. En säkerhetsdörr är också tät nog för att matos och lukter varken tränger ut eller in genom lägenhetsdörren.

Säkerhetsdörrar och klassning

Säkerhetsdörrar som skall skydda mot inbrottsförsök delas upp i olika klasser. I den lägsta skyddsklassen klarar dörrarna enkla verktyg som mejsel och hammare. I den högsta klassen motstår dörren angrepp inte bara från kofot och bräckjärn utan även borrmaskin och såg. Branddörrar testas enligt ett standardförfarande, där lås, beslag och karm omfattas av testet. Efter test utfärdas ett typgodkännande med utlåtande om vilka krav som en specifik dörr uppfyller.

Det är bra att känna till att säkerhetsdörrar i Stockholm inte bara skyddar dig mot inbrott och brand. Du kan även få ekonomiska fördelar. En villa eller en bostadsrätt får högre värde om säkerhetsdörrar har installerats. Du kan dessutom få en lägre försäkringspremie, eftersom försäkringsbolagen bedömer att deras risk blir lägre.

Mer yta utan utbyggnad med källarrenovering i Stockholm

5 Sep 2022

Källarrenovering är ett smart sätt att öka bostadsytan utan utbyggnad i Stockholm. Gästrum, spabad eller sällskapsrum - allt går att fixa efter dina önskemål.

Det finns saker i livet som är mer eller mindre nödvändiga. När vi avverkat de primära behoven skiljer sig olika människors önskemål rätt radikalt emellanåt. Där du bara vill chilla i mysbyxor och spela mobilspel vill kanske grannen ut i skogen och plocka lingon eller uppföra en träningsanläggning i hemmamiljö. Ingen vet riktigt vad grannen håller på med.

Bostaden är något som engagerar de flesta ändå. Att den hålls i bra skick och att man trivs hemma är viktigt ur både ekonomisk och personlig synvinkel. Vägarna är många men målet detsamma - ett hem med bra och ändamålsenliga utrymmen där alla trivs. Ja, släkt och vänner bör ju trivas bra men inte för bra. Någon gång vill man ju ändå att de ska gå hem.

Varför ska man göra en källarrenovering?

Källarutrymmen är rena bonusytor som vi alltför sällan använder effektivt. Vi behöver sällan fylla tre källarutrymmen med skräp och ändå gör vi det. Istället skulle vi kunna ha gästrum till långväga gäster, spabad att mysa i, egen träningslokal för välbefinnandet. Vad väntar vi ens på? Dags för en källarrenovering i Stockholm.

Det är förstås inte så enkelt som att bara ställa ner möbler eller annan lämplig utrustning och börja kalla källaren ditt nya hem. Det behövs troligen åtgärder - kanske eldragning och värme och dränering innan man på allvar kan börja lägga golv, måla och inreda. Du behöver förstås också ha med dig erfarenhet i form av en kompetent byggfirma. Men din nya våning är endast ett telefonsamtal bort. Låt detta företag hjälpa dig med källarrenovering: www.källarrenoveringstockholm.se

Få hjälp med en ekonomisk plan för BRF

25 Aug 2022

Frågor gällande ekonomin i företag är ofta något av det svåraste. Man kan ha kunskapen, men ha svårt för siffror. En ekonomisk plan för BRF kan du få hjälp med.

Det finns en väldigt bra anledning till att vi har de regler och lagar som vi har. Som till exempel för bostadsrättsföreningar. Där är det ett krav på att man ska ha en ekonomisk plan. Anledningen till detta är både enkel och självklar. Det är för att ni i styrelsen för BRF:en och framtida bostadsköpare ska ha en insyn i ekonomin.

Det finns ingen lag eller regel om hur mycket som ska skrivas i denna ekonomiska plan, men det finns en regel om hur lite det får vara. Det finns även regler om vilka punkter som måste ingå. Allt detta kan ni få utmärkt hjälp med om ni anlitar jurister som är proffs på att göra en ekonomisk plan.

Vad behöver tas upp i en ekonomisk plan för BRF?

Det är en del saker som tydligt ska framgå när man gör en ekonomisk plan för BRF:en. Du kan läsa om några av dessa här nedan. Givetvis måste bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer vara med i planen. Man redogör även för vilka kostnader som finns för fastigheten.

Man ska redovisa vilka intäkter föreningen har, och man går igenom de löpande inkomsterna och utgifterna. En beskrivning av bostäderna ska också ingå. Det är en hel del andra saker man behöver gå igenom och allt detta ska finnas med i er ekonomiska plan.

Vindsvåning en säker investering i ett skakigt Stockholm

22 Aug 2022

I dag är en vindsvåning något av de bättre objekten att investera i. I alla fall om du funderar på att göra fastighetsaffärer i huvudstaden Stockholm.

I dagens skakiga världsläge finns inget utrymme att kompromissa med kvaliteten på den bostad du väljer att investera i. Ju exklusivare lägenhet, desto större chans har du att få tillbaka pengarna den dag det är dags att sälja. Och om du köper när marknaden ligger lågt, har du alla möjligheter att göra ett riktigt fastighetsklipp.

Så vilka bostäder kan då klassas som riktigt exklusiva? De flesta mäklare skulle nog ge svaret “vindsvåning” på den frågan. En vindsvåning andas storstad, hög puls och bra affärer. Och på vägen till klippet kommer du dessutom ha en riktigt mysig och lyxig lägenhet att bo i, eller att hyra ut.

Därför bör du köpa vindsvåning av mäklare med internationella kontakter

De bästa vindsvåningarna i Stockholm hittar du inte hos någon standardmäklare. Men det är säkert du som är ute efter att investera i en lyxig vindsvåning redan medveten om. Det är bra att söka sig till lite mindre aktörer, som är specialiserade på det övre skiktet av Stockholms bostadsmarknad.

Håll gärna utkik efter en mäklare med internationella kontakter. Det kan vara guld värt i det läge du ska sälja din vindsvåning vidare. Då gäller det att ha maximal kundbas att tillgå, för att få ut så bra pris som möjligt. Men allt det här är naturligtvis gamla nyheter för dig som är van att handla med exklusiva fastighetsobjekt. Kom i kontakt med en mäklare via denna sajt: www.simoncrest.se

Anlita en konsult för ekonomisk förvaltning

21 Aug 2022

Det är roligt att äga hus, men det är mycket att hålla reda på. Anlita någon som hjälper dig med ekonomisk förvaltning, så får du en betydligt lättare vardag.

Har du hyresgäster är det noga med avtal och aviseringar. Alla inbetalningar ska bokas och stämmas av. Kanske behöver du höja hyran? Just planeringen, att veta hur mycket man ska ta betalt och vad reparationer kommer att kosta framöver, är bland det svåraste att bedöma. Man måste också ta hänsyn till byggregler och föreskrifter.

Som husägare har du också en mängd leverantörer att hantera. Du har mycket att tjäna på att omförhandla avtal och pressa ner priserna. Du kan ta hjälp av en utomstående konsult för att sköta ekonomisk förvaltning, och då slipper du en mängd bekymmer och besvär. Du gör det du gillar bäst och lämnar resten till en konsult.

Samordna hantverkare och omförhandla lån

I den ekonomiska förvaltningen måste man budgetera och planera. Ska du göra en renovering är det ofta många hantverkare inblandade. Din konsult för ekonomisk förvaltning kan begära in offerter från ett antal olika entreprenadföretag och jämföra dem sinsemellan, för att få det bästa priset.

Lånen du har hos banken kan behöva ses över, och då kan man ibland förhandla sig till en lägre ränta. Du måste också ansöka om de bidrag du har rätt till, och du måste se till att göra de avdrag som är tillåtna. En expert på ekonomisk förvaltning kan tipsa dig om gällande regler, så det är en bra hjälp. Läs vidare om denna hemsida om alla fördelar vad gäller ekonomisk förvaltning: ekonomiskförvaltning.nu

Bergvärme kommer finnas i Göteborg så länge du lever

11 Aug 2022

Bergvärme i Göteborg är en mycket stabil satsning. Det enda som möjligtvis skulle kunna göra att värmeenergin tar slut är om jorden plötsligt blir en isplanet.

I dag är det många som sjunger bergvärmens lov. Och med all rätt. Att elda med olja eller pellets är dyrt och opraktiskt, särskilt jämfört med bergvärme. Men har du tänkt på att det ändå finns ett par saker som skulle kunna göra att energikällan för bergvärmen slutar fungera?

Scenarier som skulle kunna göra att värmen i berget tar slut är som följer: Jorden slutar snurra, kyls ned inifrån och blir en isplanet. Kanske skulle det även kunna påverkas av att solen slocknar? Det finns en del teorier om vad som krävs för att jorden skulle förlora sin inre värme. Men, kort sagt: det är helt otroliga scenarier det handlar om.

De enda som inte tror på bergvärme är undergångsprofeter

Bergvärme är med andra ord en otroligt stabil lösning. Du kan lugnt och tryggt satsa på att installera bergvärme i ditt hus i Göteborg. Det kommer göra underverk för din plånbok, inte minst om du jämför med vad din sotiga oljepanna faktiskt kostar dig varje vintermånad.

Om någon undergångsprofet i din närhet försöker påstå att värmen i berget kan ta slut, så har de fel. De ungefär 6 000 grader Celsius som finns inne i jordens fasta kärna kommer inte ta vägen någonstans. Och gör de det, har du större bekymmer än husets uppvärmningskostnader att tänka på. Läs mer om fördelar med bergvärme på denna hemsida: www.bergvärmegöteborg.nu

Allt i ett med lägenhetsrenovering i Stockholm

11 Aug 2022

Med total lägenhetsrenovering i Stockholm får du hjälp med alla moment under renoveringen. Allt från rivningsarbeten och tapetsering till elinstallationer.

En egen lägenhet i Stockholm är något många drömmer om. Att få nycklarna i handen och ha möjligheten att göra vad man vill med dess interiör är en stor frihet. För att känna sig hemmastadd i sin lägenhet är det viktigt att man får den att kännas som sin egen. Men då uppstår således frågan var man ska börja någonstans.

För bästa och snabbast resultat är det enklast att ta professionell hjälp med renoveringen av lägenheten. Men att hålla koll på och anställa flera olika företag för olika ändamål i lägenheten, kan bli riktigt krångligt. Lyckligtvis finns det företag som sköter total lägenhetsrenovering i Stockholm.

Lägenhetsrenovering i Stockholm höjer priserna

Med full lägenhetsrenovering, eller till den grad du vill renovera, är det således bara en firma att hålla koll på. De löser alltifrån rivningsarbeten, målning och golvläggning till vvs och elinstallationer. Helt enkelt allt i ett. Du sätter ramarna och målar upp bilden av din drömlägenhet och överlåter sedan arbetet till proffsen.

Att renovera sin lägenhet har fler fördelar än att du själv känner dig mera hemmastadd. En lägenhetsrenovering i Stockholm kan höja priset markant vid framtida försäljning. Det är således en investering du kan ha mycket att vinna på. Att byta ut ett gammalt kök eller badrum kommer att höja lägenhetens värde. Påbörja drömmen mot din drömlägenhet idag med lägenhetsrenovering i Stockholm. Låt detta företag göra din lägenhet till något nytt och bättre: lägenhetsrenoveringstockholm.nu

Mäklare i Vasastan tar hand om dina villapengar från Mölndal

1 Aug 2022

Mäklare i Vasastan ser till att du inte behöver gå på onödiga visningar och resa upp från Mölndal alltför många gånger i jakten på en ny lägenhet i Stockholm.

Du som har tröttnat på Mölndal skulle kunna göra en riktigt bra affär i Vasastan framöver. I alla fall om du hör till de lyckliga småstadsbor som fått en obelånad villa i förtida arv av sina föräldrar. I kombination med att bostadsrättspriserna i Stockholms innerstad verkar sjunka mer och mer, kan du ha ett riktigt guldklipp på gång.

Tricket för att inte behöva skatta bort alla vinstpengar för villan i Mölndal är nämligen att köpa ny bostad med en gång. Och eftersom du redan har bott i en av Mölndals finaste villor finns det kanske inte så många ställen att ta vägen till i det området. Den enda vägen är upp, och i det här fallet betyder det Vasastan.

Mäklare i Vasastan ger dig rätt strategi för visningen

En mäklare i Vasastan hjälper dig att hitta just det objekt som passar dig. Det finns många olika typer av lägenheter i Vasastan. Vissa kommer passa dig bättre än andra. Med hjälp av en trygg och insatt mäklare kan du sålla bort de lägenheter som inte är aktuella redan innan visningen. Vilket är bra, eftersom det kommer bespara dig en del resor upp från Mölndal.

När du letar lägenhet i Vasastan med hjälp av en mäklare kan du vara säker på att bara behöva gå på visningar av lägenheter som faktiskt skulle kunna vara ett potentiellt köp. Däremot ska du kanske välja någon annan för försäljningen av villan i Mölndal. Bättre med någon som kan Mölndal än Vasastan, i just det fallet. Via denna hemsida kan du kontakta en mäklare: mäklarevasastan.nu

Mäklare som hjälper dig på Hisingen

27 Jul 2022

Är du intresserad av att köpa eller sälja en bostad på Hisingen? Gör det smidiga valet och skaffa en kompetent mäklare som kan hjälpa dig genom hela processen.

När det väl är dags att flytta är det mycket som du behöver hålla koll på. Det finns inga enkla sätt att göra det på. Därför tenderar flyttar att bli ganska ansträngande. Det är städning, flyttlass och mycket, mycket mer. Samtidigt kommer hela grejen med att köpa och sälja en bostad.

Letar du efter ett nytt hem handlar det om att veta var man ska leta och hur man får det till bästa möjliga pris. Ska du sedan sälja behöver du veta var du kan hitta en bra köpare och även nu får ut det bästa priset. Det är inte lätt och det är därför som du behöver en skicklig mäklare som kan hjälpa dig.

En mäklare är expert på bostadsmarknaden på Hisingen

En mäklare är utbildad till att veta allt om hur man köper och säljer fastigheter. De vet vad som behövs för att göra en bostad attraktiv vid försäljning och när det är bästa tid att faktiskt sälja. På så sätt kan du få en snabb och smidig försäljning till ett pris du är nöjd med.

Samma sak gäller när det kommer till att köpa en fastighet. En mäklare kan hjälpa dig hitta en ny bostad som kommer passa dig och dina behov. De tar även hänsyn till vilken budget som du har. Med hjälp av en mäklare på Hisingen kan du hitta ditt drömhem.

← Äldre inlägg