Behov av mögelsanering i Stockholm

Om du märker av att du har mögel i ditt hus, måste du vidta åtgärder omedelbart. Du kan anlita en specialist som sysslar med mögelsanering i Stockholm.

Mögelsvampar får gärna finnas i naturen, men de ska hålla sig ifrån ditt hus. Att märka av att mögel kommit in i ditt hus är en otrevlig upptäckt. Inte nog med att möglet är hälsovådligt och måste avlägsnas utan det tyder också på att det finns fukt i delar av huset. Att fukt smyger sig in i en källare är inte ovanligt men den kan också finnas i våtrum som badrum och tvättstuga.

Du och din fru har besök av dina svärföräldrar. “När jag var nere i er källare tyckte jag att det luktade fukt och mögel”, säger din svärfar. “Och förra gången vi var här på besök tyckte jag att våra kläder hade mögeldoft flera dagar efteråt”, inflikar svärmor.

Mögel är farligt för hälsan och inte minst för små barn som kan få bestående allergier och andra åkommor. “Bra med raka och ärliga besked från nära och kära om saker jag inte själv märkt”, tänker du.

Mögelsanering i Stockholm med bekämpningsmedel

Du tar alltså gärna råd av dina svärföräldrar och föreslår att du ska finna möglet och skrapa bort det. “Det hjälper ju inte”, säger svärfar. “Då kommer ju bara mögelsporerna att sprida sig. Först måste du hitta källan till eländet och få bort all fukt”.

Till slut inser du situationens allvar och kontaktar ett företag som utför mögelsanering i Stockholm. Företaget gör en noggrann undersökning av huset för att lokalisera både fukt och mögel. Det visar sig att fukt tränger in genom en källarvägg där isolering och dränering på utsidan inte gjorts ordentligt.

Du måste alltså låta utföra två parallella åtgärder. Gräva runt schakten på utsidan av huset för att täta och isolera källarväggarna och dessutom mögelsanera och ta död på sporerna. Firman du anlitat använder sig av ett speciellt bekämpningsmedel. Det förändrar pH-värdet så att möglet inte kan utvecklas. Medlet är långtidsverkande och bryts ner biologiskt och påverkar inte miljön negativt i några andra avseenden.

Få hjälp med mögelsanering genom att besöka denna hemsida: mögelsaneringstockholm.nu

19 Aug 2023