Att arbeta som mäklare

Bor du i Uppsala, Göteborg, Stockholm – eller i nästan vilken lite större stad som helst? Mäklare är hett efterfrågade över hela landet i och med den starka efterfrågan och den goda prisutvecklingen som kunnat noteras. Det här har främst synts i större städer som till exempel just Uppsala eller Göteborg, men över nästan hela landet har en god prisutveckling skett. Det här har lett till att arbetsmarknaden också ser ljus ut för mäklare.

Typiska uppgifter under en arbetsdag

De flesta är ungefärligt bekanta med vad en mäklare gör. Att de värderar bostaden, lägger ut annonser och håller i visningarna till exempel. Men det är självfallet mycket mer än så. En mäklare kan till exempel också göra följande:

  • Jobba med att uppdatera marknadsmaterial kontinuerligt
  • Eftersöka bostaden och ta reda på fakta
  • Göra kontroll av vem som förfogar över fastigheten
  • Få bostaden fotograferad inför annons
  • Ansvara för budgivningen
  • Fungera som rådgivare för både säljare, köpare och spekulanter
  • Låta både köpare och säljare ta del av budgivningsförteckningen
  • Upprätta köpebrev och likvidavräkning

Det här är exempel på typiska arbetsuppgifter för en mäklare. Det finns långt fler saker än så som en mäklare behöver göra, där vissa ibland går lite utanför jobbet som just mäklare. Vid skilsmässor och dödsbon kan det hända att mäklaren får fungera som en slags stöttepelare. Vidare kan mäklare ha en viktig roll som medlare i fall där säljare och köpare inte kommer överens.

Var finns jobben?

Blir man mäklare kan man räkna med en arbetsmarknad i balans, och till med lite konkurrens om jobben, om man tittar på Arbetsförmedlingens yrkesprognos. I de allra flesta län i landet menar alltså myndigheten att balans råder på arbetsmarknaden för mäklare – men det finns undantag.

I Uppsala län bedöms det vara hård konkurrens om jobben. Dock gäller detta just i de centrala delarna av länet. I kommuner som Knivsta, Tierp och Enköping ser det dock betydligt bättre ut för aspirerande mäklare. Den som vill arbeta i Uppsala bör kanske alltså sikta in sig på kranskommunerna, åtminstone när man fortfarande är ny i branschen.

I andra län bedöms konkurrensen, som tidigare vara nämnt, vara mycket liten. Exempel på det är Skåne, Jämtlands och Jönköpings län. Det finns idag runt 4 000 anställda mäklare i hela landet, där majoriteten arbetar i de tre storstadslänen. För den som är ny i branschen kan det dock alltså vara särskilt lockande att söka sig till exempelvis Skåne eller Jönköpings län.

22 Dec 2017