Asbest i äldre byggnader: Vad fastighetsägare behöver veta

Trots att asbest har varit förbjudet i decennier, finns det fortfarande kvar i många äldre byggnader, särskilt de som uppfördes under 60- och 70-talet. Asbests egenskaper, som dess hållbarhet och lätthanterlighet, gjorde det till ett populärt val i byggnadsmaterial. Men med tiden blev riskerna med att använda denna mineral mer uppenbara, vilket ledde till att den blev förbjuden i byggprocesser.

 

För fastighetsägare är närvaron av asbest i deras byggnader en stor oro. Utöver hälsoriskerna för dem som bor eller arbetar i byggnaden, finns det juridiska och finansiella risker att beakta. Om du misstänker att det kan finnas asbest i din byggnad, är det av yttersta vikt att du tar steget att få det undersökt och eventuellt sanerat.

 

Identifiering och sanering av asbest

 

För att avgöra om en byggnad innehåller asbest bör man först genomföra en grundlig kontroll. Om asbest upptäcks, bör man omgående påbörja saneringsarbetet. Att anlita en expertfirma som kan hantera allt från provtagning till fullständig sanering garanterar att processen sköts på ett säkert och effektivt sätt.

 

Asbest kan hittas på många platser inom en byggnad. Från fasader till rörisolering och mattlim. Med tanke på dess omfattande användning i det förflutna är det viktigt att vidta försiktighet, särskilt under renovering eller rivning, och att alltid använda lämplig skyddsutrustning.

 

Att ta itu med asbest i äldre byggnader kan vara en utmaning, men med rätt information och resurser kan fastighetsägare säkerställa att deras byggnader är säkra och fria från detta farliga material.

 

Läs mer information samt tips om asbest sanering på webbsida: saneringnorrköping.nu

9 Nov 2023