10 krav att ställa vid ombildning

När en hyresrätt görs om till en bostadsrätt så kallas det för att man ska ombilda. De som bor i huset bildar då en en förening som köper fastigheten av den tidigare ägaren. För dig som boende i en hyresrätt i ett sådant hus kan det vara bra att veta vilka rättigheter man har, även om man själv väljer att inte ändra sin bostad till en bostadsrätt. Nedan går vi igenom 10 krav som är rimliga att ställa om man hamnar i den situationen.

  1. Besittningsskyddet ska finnas kvar. Med besittningsrätt menas de olika formerna av nyttjanderätt, som oftast löper på under en obestämd tid.
  2. Om den nybildade bostadsrättsföreningen vill sälja alla bostäder, så kan de inte sälja din bostad till någon annan. Detta gäller även om du inte vill köpa den, trots att de vill sälja den. Bostaden är din, och du bör ha kvar samma rättigheter som det hyreskontrakt du skrev på när du först flyttade in.
  3. Den bostadsrättsförening som bildats kan inte heller tvinga dig att ändra din bostad till en bostadsrätt. Beslutet att låta ombilda hyresrätt till bostadsrätt, är upp till var och en av de boende i fastigheten.
  4. Har det tidigare varit okej att hyra ut lägenheten i andra hand, bör det också vara så även i framtiden. Det bör inte bli sämre villkor eller nya begränsningar i framtiden.
  5. När det gäller underhåll av lägenheten är det nu bostadsrättsföreningen som är skyldig att utföra och betala underhållet. Som hyresvärd är det bostadsrättsföreningens skyldighet.
  6. Hyran bör motsvara den nivå som det är på andra likvärdiga bostäder. Det innebär att hyran måste vara rimlig, och det är inte bostadsrättsföreningen som ensamma ska hitta på hyran. Hyran sätts ofta i enlighet med den så kallade bruksvärdesprincipen.
  7. Har man tidigare haft rättigheter eller förtur att kunna byta hyresrätt, så bör det även finnas i framtiden.
  8. Inga nya avtal behöver skrivas under om man inte vill ombilda sin bostad till bostadsrätt. Samma villkor borde gälla, som de som tidigare varit aktuella. Om någon vill få dig att skriva under ett avtal, så ta dig tid och ta gärna professionell hjälp att tyda avtalet.
  9. Den stora skillnaden för dig som väljer att inte ombilda din hyresrätt är att bostadsrättsföreningen blir den nya hyresvärden, istället för tidigare ägare till fastigheten.
  10. Alla som bor i fastigheten bör få vara med och påverka processen. Man bör diskutera fördelar, nackdelar och studera rättigheter, lagar och ekonomi. Alla grannar i fastigheten bör kunna bidra med sin åsikt i ren demokratisk anda.
17 Apr 2017